„Hyundai“ nuo techninės priežiūros prie techninės priežiūros pagalbos kelyje

Prižiūrėdami 5–10-metų senumo „Hyundai“ automobilį įgaliotame „Hyundai“ autoservise, gausite nemokamą „Hyundai“ 24 val. techninės pagalbos kelyje paslaugą. Paslauga galioja vienerius metus visoje Europoje! Be to, nemokamai suteiksime pakaitinį automobilį iki trijų dienų.*

Daugiau serviso pasiūlymų

* Nemokamos techninės pagalbos kelyje paslauga teikiama su sąlyga, kad paskutinė planinė techninė priežiūra buvo atlikta įgaliotame „Hyundai“ autoservise Baltijos šalyse arba Suomijoje, ji yra įrašyta elektroniniame techninės priežiūros žurnale, o po techninės priežiūros automobilis neturėjo gedimų, dėl kurių su juo nebuvo galima važiuoti. Pakaitinis automobilis – tai techninės pagalbos kelyje paslaugos teikėjo suteikiamas A arba B segmento automobilis. Nemokamas pakaitinis automobilis suteikiamas tik tais atvejais, kai atstumas nuo įvykio vietos iki kliento gyvenamosios vietos yra didesnis nei 50 km. Techninės pagalbos kelyje paslauga teikiama Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse.